Последни публикации

Страници: [1] 2 3 ... 10
1
Алхимически медитации / Истинската Алхимия
« Последна публикация от Алхимик - юли 25, 2018, 10:12:28 am »
Истинската алхимия е за развитие на духовните органи за възприятие, а не за добив на злато.

За Мъдростта е казано, че злато и кристал не могат да се сравнят със нея.
2
Общи дискусии / Пророчество от Учителя
« Последна публикация от Алхимик - януари 25, 2017, 10:55:00 am »
Та, казвам сега, вие сте в едно училище, изучавате условията на живота. Ние не ви казваме нито богати да бъдете, нито сиромаси. Но трябва да бъдете разумни. Разумността седи в силите, които имате. В даден случай вие разполагате с форми и сили в мозъка си. И трябва да знаете в какво можете да ги впрегнете на работа. И трябва да знаете каква работа могат да свършат. Вие имате механически способности на изобретения. Я сега един от вас да направи една лампа. И той може да подобри положението на всинца ви, да ви осигури. Но един от вас, който може да впрегне мозъка си в едно изобретение, да направи една лампа, че като запали тази лампа веднъж, да гори и да не изгасва. Един ваш патент ще бъде това. Който и да е от вас, ще купите само лампата и оттам насетне тя сама ще гори. Всеки няма да купи вашето изобретение. Всеки няма да знае тази ваша лампичка. Който би измислил тази лампа, може да добие един милион в 45 години и той ще има едно положение от сто милиона. Лампите му ще се продават. Сега, като не сте способни, казвате: “Трудна работа е тази, как ще се измисли?” Ум се изисква. Може да се измисли, може да се направи. Даже някои от вас има способни, но не ви иде наум да измислите. Сега вие седите и казвате тъй: “Тежък е животът, какво ще се прави на този “Изгрев”? Не е уреден животът.” Какво ще правите? Ето, измислете лампата. Вие седите, целия ден се молите, молите. Е, Господ ви казва: “Измислете тази лампа.” И най-после вие казвате: “Няма да се молим.” Ти се молиш. Казвам, учи. Ти се молиш Господ да направи тази лампа. Всички хора имат нужда от нея и могат да станат милионери, но никому не иде наум да я измисли. Хубаво, най-после измисли един аероплан да хвърчи без пилот. Ти като седнеш отгоре, той сам да те разхожда навсякъде, без да държиш в ръцете си кормилото.

Питам, кой няма да се качи на такъв аероплан? Или измисли един автомобил, че като седнеш отгоре, без шофьор да кара. Измисли една дреха, която сама да се облича. Най-после измислете едни обуща, които сами да се обуват. Ти като седиш, като помислиш, те сами да се обуват. Ще кажете: “Как може това нещо?” Може. Чрез привлекателната сила на частиците на обущата. Само като помислите, и обущата да се обуват. И вие ще кажете: “Много хубаво се обуха обущата.” Сега да направите едни обуща сами да се обуват, е по-трудно, отколкото да измислите тази лампа. Да направите дрехите сами да се обличат, и тя е сложна работа. Всичките тези ще оставите настрана, но лампата е една от най-лесните задачи.

После друга една задача има. Мнозина от нас има способни, да намерите начина да превърнете желязото, медта, оловото в злато. Можете да бъдете алхимици. 
САМОСВЕТЕЩАТА ЛАМПА, Деветнадесета лекция на Младежкия окултен клас 17 януари 1930 г.
3
Лечебни методи / Лечение с вода
« Последна публикация от Алхимик - декември 28, 2016, 07:42:30 pm »
Чрез работа и упражнения вие развивате своето тяло и ставате силни. Природата обича силните и смелите хора. Защо? Защото могат да се ползват от благата й. Тя е сложила богата трапеза за всички живи същества. Види ли, че някой човек не може да се ползва от нейните блага, тя казва за него, че не е разумен. Който яде от трапезата на природата с благодарност и съзнание, той всякога е бодър и жизнерадостен и навсякъде е добре приет. Днес хората се събират в общества, но скоро се отегчават едни други и не могат да се търпят. Защо? Има нещо неестествено в техния живот, вследствие на което са неспокойни, неразположени и болни. Един се оплаква, че глава го боли, друг страда от сърце. Сегашните хора страдат главно от сърце. Когото срещнете, все ще чуете да се оплаква от сърцебиене. Много естествено. Поради неестествен живот той е натрупал в организма си млечна и пикочна киселини, които се отразяват вредно върху сърцето и кръвообращението. След това ще се върти с часове в леглото си, не може да спи. Как ще спи при това положение? За да спи, той трябва да подобри кръвообращението си. За тази цел човек трябва поне два пъти през седмицата да предизвиква изпотяване чрез пиене на гореща вода. Ще изпие няколко чаши гореща вода, в която може да изстиска няколко капки лимон. Като се изпоти добре, ще изтрие тялото си с влажна кърпа и ще се преоблече. След това нека изпие още половин или една чаша гореща вода. Чистата гореща вода помага за освобождаване на кръвта от натрупалите се в нея млечна и пикочна киселини. За да бъде здрав, човек трябва да има абсолютно чиста кръв. Щом човек подобри кръвообращението си, и праната се възприема правилно от организма му.  

И тъй, две неща ви препоръчвам: пиене на гореща вода за чистене на тялото и за изпотяване и дълбоко дишане. Останете ли половин или един час свободни, дишайте дълбоко. Отправете мисълта си нагоре, към Бога, свържете се с Него и започнете да дишате ритмично. Използувайте всеки чист въздух и чиста вода. Когато ходите на планината, носете си оттам поне един килограм чиста вода. Не се обленявайте да казвате, че ви е тежко да носите вода от такава далечина. Каква тежест представлява един килограм? Едно ви съветвам: взимайте меки преди да сте заболели. Не чакайте болестта да дойде със своята артилерия и кавалерия и тогава да се лекувате. Пуснете ли болестта да влезе във вас, мъчно се лекува.  

Като говоря за болести и заболявания, аз имам предвид болезнените състояния. Според мене болести не съществуват, но има болезнени състояния. Тия болезнени състояния произвеждат известно разстройство на някой орган, вследствие на което той заболява. Като знаете това, пазете се от причините, които създават болезнените състояния във вас, за да не се превърнат те в болести, или, както ги наричаме, в заболявания. Как може човек да се пази от болезнените състояния? Като поддържа вътрешна и външна чистота на своя организъм.  

От днес нататък (от 25 април до 4 юли) ви давам следната задача за десет седмици. По два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез гореща вода. Ще изпивате по четири-пет чаши гореща вода, с десетина капки лимон, докато се изпотите добре. След това ще изтриете тялото си с влажна кърпа. После със суха кърпа ще попиете влагата добре и ще се преоблечете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода, да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутрин или вечер - преди залез слънце, или преди лягане, към десет часа. Докато пиете гореща вода и правите движения, не се страхувайте от простуда.  

МОК6 ХИГИЕНИЧНИ ПРАВИЛА, 30. лекция от Учителя, държана на 27 април 1927 г., София 


Викат ме един ден при един наш приятел, който заболял. Понеже не мога да отида при него, казвам на близките му: Нека изпие три–четири чаши гореща вода и всичко ще мине. На другия ден ми казват, че пил гореща вода, но нищо не станало, не му помогнало. „Колко чаши вода е пил?“ – „Пи четири–пет чаши.“ – „А колко време?“ – „В продължение на четири–пет часа.“ – Не, така не се пие гореща вода! Ако искате да се лекувате с гореща вода, ще пиете пет–шест чаши гореща вода лъжичка след лъжичка, но в продължение само на половин час. Наистина ще се присилите малко, но ще си помогнете. Някой път работите не стават по аристократически, но по демократически начин. Ще вземеш мотиката и ще копаеш.Не ще копаеш като дядо си и баба си, ти си от едно поколение по-напред. Ти ще израстеш, ще се присадиш на дядо си и на баба си като едно клонче и ще израстеш като тях. Идущата година и върху теб ще израснат.

„Плевелите.“ По този начин само ще се освободите от плевелите. Ще усилите житото, плевелите няма да корените, но те сами по себе си ще изчезнат. Като усилите вашите добри способности, вашите хубави способности, плевелите ви, т.е. вашите вътрешни недъзи, няма да имат условие да се развиват. Ще дойде ден, когато плевелите няма да могат да растат, тогава ще дойде жетвата. Тогава човек ще се справи със своите сили, ще бъде здрав и ще мисли правилно. Щом мисли правилно, той ще може да приложи всяка права теория в живота си. Онези от вас, които сте напреднали, трябва да приложите новите идеи. Представете си, че някой от вас се чувствува неразположен, гневен, температурата му се повдига. Какво трябва да направи? Пийте гореща вода – нищо повече! Като се изпотите добре, ще можете спокойно да заспите и състоянието ви ще се измени. Колкото и да сте зле, всяка вечер пийте гореща вода и си кажете, че състоянието ви ще се подобри и няма да мине много време, вие ще бъдете съвършено здрав. 
 
Плевели, 9-та неделна беседа от Учителя, държана на 17-ти ноември 1935 г.


Например, когато детето боледува, майката е под депресия; когато губи, търговецът минава през депресия. През депресия минават ученикът, художникът, музикантът и др. За да се освободите от депресията, трябва да знаете законите, по които тя може да се трансформира. 

Започнете с малки опити. Не мислете, че може да измените мисълта на човека изведнъж. Как ще се освободиш от депресията, причинена от въшките, бълхите и дървениците? Ще чистиш къщата си, но това не става изведнъж. Простудил си се, и това причинява депресия. За да се освободиш от нея, ще изпиеш четири-пет чаши гореща вода, докато се изпотиш. После ще направиш една топла баня, ще се преоблечеш и, като се освободиш от нечистотиите в кръвта, ще ти олекне. Стомахът ти е разстроен - ще вземеш рициново масло. За всяка депресия има специален метод, чрез който можеш да се освободиш.

ООК беседа Входни врати, 3. Лекция от Учителя, държана на 6 април, 1932 г. 

Казвам: Не се оплаквайте, но работете. Вървете в правия път без смущение. Че работите ви не вървят добре, не се безпокойте. Ако вървят много добре, няма да потърсите Бога. - Нещастен съм. - Търси щастливи хора и се свързвай с тях. - Болен съм. - Когато ставаш сутрин от сън, пий по една чаша гореща вода на глътки. Прави това 40 дена наред и ще оздравееш. Ако вярата ти е силна, и без гореща вода ще оздравееш. Ако си беден, не се занимавай с бедните хора. Потърси някой банкер, свържи се с неговата мисъл, и работите постепенно ще се нареждат. Ако си студент и не успяваш в уроците, свържи се с мисълта на професора си. Ако в продължение на една година държите в ума си някой щастлив човек, някой банкер или някой професор, силите, които работят в тях, ще потекат и към вас. Вие може да черпите сили от подсъзнанието на хората, дето се крие истинското богатство. 

Свързвайте се със съзнанието на светиите, на великите хора в миналото. Те са живяли някога, но и сега живеят. Христос е живял преди две хиляди години, но и сега живее. Той казва:”Ако думите ми пребъдват във въс, и вие пребъдвате в мене, Аз и Отец ми ще дойдем и ще направим жилище във вас.”Значи, Христос ще дойде във вас такъв, какъвто е сега, а не какъвто е бил в миналото. 

  ООК,  беседа "Трите принципа",  6. Лекция от Учителя, държана на 27 април, 1932 г.
  
  Когато лекарите искат да извадят един вреден, ненужен елемент от организма, правят известни съединения, и така освобождават организма от него. Хубаво е да може да упражнявате вашата воля с кашлицата си, с гърлото. Според теорията на Куне, чиято теория е стара, взета от индусите, той я е преработил и казва: "Всички тия отлагания в организма, това са същества, у тях има един стремеж да отиват нагоре, и те искат да обсебят главата". Куне казва, че лекува, затова иска да привлече тия същества към стомаха, и после чрез жлезите, чрез изпотяване да ги изхвърли навън, и така да се освободи организма от нечистотиите. Някой от вас тук ще почне да кашли. Имайте само вяра! Тресе ви, или сте се простудили, един начин за лекуване - само вяра. Едно правило: ще извадите първата чаша, ще я изпиете. Може чай да пиете, може гореща вода - 1, 2, 3, 4, 5, 6 чаши, докато у вас се образува една реакция на изпотяване. Хубаво снемете си ризата, изтъркайте се. Седнете пак наново, една чаша, две чаши ... вземете и малко дървено масло, намажете си краката и ръцете, и си легнете. Опитайте този начин, няма да ви боли главата.
  "Окултна медицина", ООК, 13 школна лекция на Общия окултен клас (II година), 24.12.1922 г. 
  
  Искате ли да се ползвате от енергиите на Природата за своето здраве, най-добрите месеци са април, май и юни. Тези месеци носят грамадни богатства. Ако човек използва енергиите на Природата, в един месец може да се обогати с нея.  

През пролетните месеци е добре човек известно време през деня да обработва земята, да копае. През лятото, когато вали дъжд, да излиза да го намокри дъждът за малко време. Пролетният дъжд е напоен с магнетизъм. Една дъждовна баня е равна на 10 обикновени топли бани. С четири-пет бани човек може да оздравее от някои болести. След като се мокрите на дъжда, ще се преоблечете.  

Порите на организма трябва всякога да са отворени. Първата работа на ученика е да отвори порите на тялото си. Те се отварят чрез изпотяване, при пиене на гореща вода. Горещата вода, която човек пие, помага за разтваряне на утайките в организма. От друга страна, горещата вода предизвиква изпотяване. Чрез потта се отделят отровите от организма. Земеделецът като работи на нивата и се изпоти, трябва да се преоблече. Той трябва да излиза на полето със запасна риза.  

Добре е болният да носи вода със стомна. Така се подобрява кръвообращението, развива се дихателната система и се предизвиква изпотяване. От друга страна, човек като носи вода, приема от нейния магнетизъм. Така могат да се лекуват много болести.  

Изворът на Доброто
4
Духовно преобразяване / Раждане отвътре
« Последна публикация от Алхимик - декември 27, 2016, 12:48:30 am »
От 24 декември  до 7 януари Земята е най-близо до Слънцето и това е
много благоприятен период за духовна работа и вътрешно преобразяване.

За това може да спомогнат следните практики:

- Посрещане на изгрева на Слънцето сутрин.
- Медитация върху образа на Слънцето (имагинация)
- Медитация върху центъра на Слънцето
- Медитация върху метала злато, като проводник на Слънчевите енергии
- Интензивно и многократно произнасяне на формулата от Учителя
"Ще стана светъл и ясен като Слънцето"

5
Духовно преобразяване / Re: "Истината ще ви направи свободни"
« Последна публикация от златна Луна - октомври 02, 2016, 10:02:48 pm »
И не само :)
Успех! :)
 :)
6
Духовно преобразяване / "Истината ще ви направи свободни"
« Последна публикация от Алхимик - септември 06, 2016, 06:29:40 pm »
 

Човек има сетиво за Възприемане на Истината – слънчевия сплит възприема Реалността и Истината пряко, мозъка отразява. Съответно има методи как двете да са все по синхронизирани – един от начините е с дишане през едната и другата ноздра. Ако е казано в Библията – “Богове сте” и “Бъдете съвършени, както е съвършен Отец Ваш”  – това не е просто метафора. Има методология, но това не е изгодно на църквите, защото ги обезсмисля. По време на Атлантида хората (тогавашните хора – атлантите) са имали някаква степен на ясновидство и са виждали Боговете – или съществата от висшите Ангелски Йерархии – тогава религии не е имало. религиите са се появили, когато се е загубило това виждане. Но предстои масово да се развие едно ново ясновидство, което ще даде истинско знание и тогава и науката и обществото ще е друго – може би в близките 200-300 години. Тези, които съзнателно работят в школите за езотерично обучение на Ложата на Светлината, могат много по-рано от другите да развият новите сетива, но за това трябва усилия и работа.

http://otizvora.bg/Metodi.doc
7
“Това е нещо, което душата, която се развива езотерично или антропософски, може действително да изживее постепенно, тя може да изпита, че в определено отношение с растителната храна приема в себе си не нещо свързващо я с тежестта на Земята, а нещо свойствено на Слънцето, т. е. на централното тяло на цялата планетарна система. Лекотата на организма, която той получава чрез растителната храна, го издига над земната тежест, прави възможно – бихме могли да кажем – в човешкия организъм да се развие постепенно една вътрешна способност за изживяване, която се превръща в едно вкусно усещане: като че действително този организъм вкусва с растенията по определен начин слънчевата светлина, която върши такава голяма работа в растенията.
 
От това, което бе казано, можете да разберете, че именно при окултното, при езотеричното развитие има извънредно голямо значение, човек да не се обвързва така да се каже със Земята, да не се приковава към земната тежест чрез консумирането на месо, когато той може да се лиши от него при индивидуалните и наследствени условия; истинското решение може да бъде взето винаги според тези условия, според личните условия на отделния човек. Следователно ще означава едно действително улеснение на цялото развитие на човешкия живот, ако човек може да се въздържи от яденето на месо. Напротив започват вече определени вдъхващи опасения неща, когато човек иска да бъде фанатичен вегетарианец в смисъла, искайки да избегне всякакво мляко и всякакви млечни продукти. Именно при развитието на душата към духовното могат да се появят определени опасности, а именно поради това че, отказвайки се от консумирането на мляко и на млечни продукти, той лесно изпада в едно предпочитание да се стреми да избягва земния живот, като по този начин лесно изгубва нишките, които го свързват с човешката дейност на Земята.
 
Ето защо трябва добре да се съблюдава, щото именно антропософски стремящият се човек да не се превърне в един фанатичен духовен мечтател създавайки едно такова състояние на своето физическо тяло, което го откъсва от всяко сродство със земно-човешкото. За да не се превърнем твърде много в чудаци, които се стремят към развитието на душата, за да не се отстраним от човешкото чувствуване, от човешката дейност на Земята, добре е като същества ходещи по Земята да създадем в себе си известна тежест чрез консумира нето на мляко и на млечни продукти.
 
И може да бъде даже едно систематично трениране за един човек, който е в състояние не само да живее постоянно в духовните светове, отчуждавайки се чрез това от земния живот, за един такъв човек, който на ред с духовния стремеж има също да изпълнява задачи на Земята, може да бъде едно систематично трениране, когато той реши да бъде не само вегетарианец, а наред с това да консумира също мляко и млечни продукти. Чрез това той ще направи своя организъм, своето физическо тяло сродно със Земята, сродно с човечеството, обаче не ще го обвърже със земната тежест, какъвто е случаят с местната храна.
 
Следователно по всякакъв начин е интересно да видим, как тези неща са свързани с космическите тайни и как чрез познаването на тези космически тайни можем да проследим действието на хранителните вещества в човешкия организъм. ”
Рудолф Щайнер
GA-145
Линк за сваляне на цикъла лекции: www.otizvora.bg/GA-145.doc
8
Лечебни растения и фитотерапия / Re: Ароматите и тяхното значение
« Последна публикация от fiary - август 21, 2016, 02:22:20 pm »
Да, Лавандулата е много хубав аромат :)

впечатлих се най-вече, защото до сега при медитация само картини, цветове, но никога не бях усещала толкова реален аромат, (мнително огледах всички видове посуди - да не би да има някоя с този аромат, но уви)..

а иначе си имам много любими аромати: мента, канела, къри, кимион :)
9
Алхимически препарати / Жива вода
« Последна публикация от Алхимик - август 21, 2016, 01:55:18 pm »
Сега ще ви приведа един пример за един българин, когото давам като пример за характер.
 Той обичал много да угажда на приятелите си и за техен хатър ходил по кръчми, да им прави компания.
 Той сам не пиел, но за да им угоди, като ходели по кръчмите, тук близвал по малко,
 там пийвал по една чашка. Днес една чашка, утре една чашка, докато най-после се научил да пие и вече
 започвал да ходи сам в кръчмите, без приятелите си. Така продължавал той цели тридесет години, докато
всичко изпохарчил и изпил. Гащите му, дрехите му били само дупки, ходел бос и скъсан. Най-после дошъл до
 положение, че останали в джоба му само два лева. Един ден той излязъл из града с двата лева в
джоба си, и си мислил: „Закъсах я съвсем, не зная какво ще се прави.“ В това време вижда един човек продава
 Евангелие. Той си казал: „Толкова пари съм давал за вино, я да си купя едно Евангелие, да видя какво пише
в него.“ Като започнал да го чете, той си казал: „Чудна работа, изгубих цели тридесет години да дигам и
слагам чашата, а то и тук има какво да се дига и да се чете.“ Кръчмарят започнал да се затъжва за своя
клиент, който в продължение на тридесет години редовно всяка вечер го посещавал, а сега престанал да идва.
 Като му останал още един лев в джоба, той отишъл при кръчмаря и му казал: „Добър ден, дай ми едно кило вино.“
А в себе си казал: „Сега ще пия за хатъра на Евангелието.“ Същевременно той казал на кръчмаря да му донесе от
 бялото вино – от чистата вода, една чаша. Турил и виното, и водата пред себе си и започнал да мисли. В това
време нещо в него вика: „Винце, винце!“ Той взел чашата с вода, доближил я до устата си и казал: „От тридесет
 години насам аз те слушах и ти бях слуга, но отсега нататък ти ще ме слушаш, аз ще ти бъда господар.“ Той
дигнал чашата с вода и я изпил. Онова нещо в него пак вика: „Винце, винце!“ Той пак дигнал чашата с вода и
казал: „Не, аз ти служих тридесет години, сега ти ще ми служиш, каквото ти кажа, това ще правиш.“
 Той изпива още една чаша вода. След това извиква кръчмаря, плаща му един лев, оставя виното и си излиза.

Следователно, докато всички българи не постъпят като този българин, да направят един опит, да се откажат
от своите слабости, човек не може да се оправи. След като сте служили тридесет години на себе си, на своите
слабости, сега ще си кажете: „От днес отказвам се от всичко старо и ще употребявам само това, което Бог е
направил. Отсега нататък ще пия от тази вода, която Бог е направил, ще си служа с онези чувства и мисли,
които Бог е създал, ще приложа онази сила, която Бог е вложил в моето тяло. Ще се ползувам от онези сили,
които Бог е вложил в природата.“ Всичко онова изкуствено, което хората са създали, вие сте го опитали вече.

Казвам: Вие трябва да се изучавате. Има начин, по който човек трябва да се изучава. Ако забележите,
че тялото ви е станало малко сухо, това показва, че се нуждаете от влага. Ще вложите малко влага в
тялото си. В сухото тяло винаги се произвежда един особен сърбеж. Лекарите ще кажат, че това е признак
на бъбречна болест. Аз пък казвам, че всички бъбречни болести се дължат на недостатък на живата вода
в организма, която е необходима за неговото пречистване. Следователно, сухо ли е тялото ти, ти трябва
 да внесеш малко от живата вода в него. Как ще приемеш тази жива вода? Ще влезеш в банята, ще се
съблечеш, ще пуснеш горещия душ колкото можеш да търпиш, и през всичкото време, докато водата пада
върху тебе, ще четеш „Отче наш“. Като правиш така няколко пъти, тази вода ще проникне в порите ти и
болестта ще изчезне, всякакъв сърбеж ще излезе навън. Казвате: „Може ли да се чете „Отче наш“ в баня?“
Може, разбира се. Според вас в стаята може да се чете „Отче наш“, а вън не може да се чете. Че, когато си
намислил да направиш едно престъпление или когато вършиш някаква неправда, тогава ти именно трябва да
 четеш „Отче наш“. Когато искаш да обидиш някого, да кажеш една груба дума, спри се в себе си, помисли
малко и си кажи: „Ще прочета „Отче наш.“ Тъй щото, къпеш ли се, прочети „Отче наш“, плавно, спокойно,
съзнателно. (Учителят чете цялата молитва спокойно, тихо, с особена мекота.) Ще я прочетеш един път
за ума си, един път за сърцето си и един път за тялото си. Като прочетете молитвата три пъти, няма да
влезе всичката вода у вас, но само толкова, колкото е потребна за тебе. Порите ще се отворят и ще
 приемат само част от тази вода, която ще влезе в тялото ти и ще внесе новия живот във вас.
А тялото ще бъде извор.Учителя Беинса Дуно

19-а неделна беседа,  

държана от Учителя  

на 11.II.1940 г.,
10
Общи дискусии / Здравейте!
« Последна публикация от Алхимик - август 21, 2016, 01:37:14 pm »
Добре дошли на всички гости и участници във форума. Предстои неговото изпълване с информация, за което може да работим заедно.
Бъдете благословени!
Страници: [1] 2 3 ... 10