Значение на някои числа:

167531 – Абсолютно заключване на мозъка за всички изкушения

756 – Прилежание, ако искаш да станеш истински учен, към Мъдрост

435 – срещу беди

144 – Посветените

1141 – Число на правия път

3113 – на чистотата

3331 – на здравето

993  – смисъла

Книги:

Тайните на числата том 1

Тайните на числата том 2