Ако някой е веган, за да не страдат животните, то други хора със знания и разбиране са вегетарианци, защото когато ядеш месо, внасяш в аурата си(биополето/енергийната си система) и тялото си животински енергии, страсти и токсини, отделяни при коленето и гниенето след това. Тези енергии са неподходящи(даже вредни) за правилното развитие на хората в наше време и яденето на месо може да спъва хората в тяхната еволюция – това, което ядеш, това ставаш – това не е просто метафора. От друга страна – една езотерична причина за опасност от това някой да е веган (да не яде никакви животински продукти) и същевременно да не възприема духовни импулси(и да не води духовен начин на живот) – това може да освободи определени сили , които да действат вредно на мозъка и дори да увредят определени мозъчни центрове. Съвсем логично оттук следва, че да е веган някой, само защото обича животните, може да е съществена опасност за самия него водеща до мозъчно увреждане – и колкото и да твърдят някои, че веганите “не били светии”, когато има се прави забележка за отношенията им към хората, по-добре за самите тях е да са, ако не светии, то поне искрено стремящи се към духовно разбиране и начин на живот, за да не се увредят от нетрансформираните енергии, отделени при не-яденето на животински продукти. Още една опасност – тя вече касае веган активистите – ако интензивно и яростно се бориш с нещо и го отхвърляш, на астрален план (света на чувствата) ставаш като това, с което се бориш. Затова не трябва да ни учудват особености в поведението на някои веган-активисти – разглеждани вече като невротици или дори извратени – визирайки странни сцени на “заклани” хора в тарелки по улиците – това може да е следствие на вътрешното им свързване на астрално ниво с техните “врагове”, които колят и разфасоват. Комбинирано с потенциални мозъчни увреждания от недуховен или атеистичен начин на живот, опасностите са съществени. И когато се казва на вегани,  че не е това начина и питат какъв тогава да бъде – ето нещо конкретно – да дават ненасилствен и истински пример с поведението си, без заклеймяване и “Пунически войни” с “карнисткия враг”, най-малкото, за да не станат като него. Абсурдно е да се бори насилие  с друго насилие. Вербално насилие също е насилие, да не говорим, че някои вегани го насочват даже и към “обикновените вегетарианци”. Едва ли следва да се очаква нещо хубаво от това. Споделените  езотерични факти за увреждането на мозъчните центрове и астралното свързване са дадени от Западния Духовен Учител Рудолф Щайнер и смятам, че са твърде съществени, за да бъдат игнорирани поради “несъответствие с веганската доктрина и практика”.

 

“Вземете някой човек, който отскоро е станал вегетарианец*. При този нов вегетарианец дейността долу протича по определен начин. Известни сили се преобразуват от материални в духовни. Но ако те не се употребят, действат неблагоприятно и могат дори да затруднят мозъчната дейност.  Който не се занимава по друг начин, освен както прави някой банкер, обикновен учен или бюрократ, в случай, че не приема спиритуални представи, може много да си навреди чрез силите, които се спестяват поради вегетарианския му начин на живот. Тогава по-добре да не бъде вегетарианец, паметта му би могла да се увреди, известни мозъчни области биха могли да се увредят и т. н. Не е достатъчно само да се храним с плодове, за да ни се разкрият висшите области на духовния живот.”
_______________________________________
*Има се предвид човек, който се лишава от мляко, масло, млечни продукти и яйца, и се храни само с растителна храна. – Бел. пр.