Човек има сетиво за Възприемане на Истината – слънчевия сплит възприема Реалността и Истината пряко, мозъка отразява. Съответно има методи как двете да са все по синхронизирани – един от начините е с дишане през едната и другата ноздра. Ако е казано в Библията – “Богове сте” и “Бъдете съвършени, както е съвършен Отец Ваш”  – това не е просто метафора. Има методология, но това не е изгодно на църквите, защото ги обезсмисля. По време на Атлантида хората (тогавашните хора – атлантите) са имали някаква степен на ясновидство и са виждали Боговете – или съществата от висшите Ангелски Йерархии – тогава религии не е имало. Религиите са се появили, когато се е загубило това виждане. Но предстои масово да се развие едно ново ясновидство, което ще даде истинско знание и тогава и науката и обществото ще е друго – може би в близките 200-300 години. Тези, които съзнателно работят в школите за езотерично обучение на Ложата на Светлината, могат много по-рано от другите да развият новите сетива, но за това трябва усилия и работа.

http://otizvora.bg/Metodi.doc