Tемата има и медицински, и юридически, и езотерични аспекти. Всички те трябва да бъдат ясно и конкретно акцентирани, за да е напълно ясно, че така наречени  “антиваксъри”, не са маргинални илитерати, а имат конкретни основания и причини за своите позиции.

ПРАВНИ АСПЕКТИ:
https://bntnews.bg/news/sad-v-sasht-otmeni-reshenieto-za-zadalzhitelna-vaksinaciya-sreshtu-covid-19-v-golemi-kompanii-1174315news.html

“Член 5 от Конвенцията за правата на човека и биомедицината (обн. ДВ, бр. 32 от 12 април 2005 г.), гласи: ,,Всяка интервенция, свързана със здравето, се извършва само със свободно и съзнателно изразеното съгласие на заинтересованото лице. Това лице получава предварително необходимата информация за целта и естеството на интервенцията, както и за произтичащите от нея последствия и рискове.” В § 34 от обяснителният доклад към Конвенцията е посочено: ,,34 – Този член (5) се отнася до съгласието и утвърждава на международно ниво вече добре установено правило, което гласи, че никой не може да бъде принуждаван по принцип да се подлага на интервенция без неговото съгласие. Следователно, човешките същества трябва да могат свободно да дават съгласието си или да отказват всяка интервенция, отнасяща се до тях. Думата ,,интервенция” се разбира в най-широк смисъл, както е посочено в Член 4 – а именно, като включва всички медицински действия и по-специално интервенции, извършвани с цел профилактика, диагностика, лечение, възстановяване или изследване.”

Конституция на Република България: Чл.5 (4) ,,Международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за Република България, са част от вътрешното право на страната. Те имат предимство пред тези норми на вътрешното законодателство, които им противоречат.”

Според Чл.30, ал.1 от Конституцията, всеки има право на лична свобода и неприкосновеност. Чл.41 (1) повелява, че всеки има право да търси, получава и разпространява информация. Чл.47 (1) посочва, че отглеждането и възпитанието на децата до пълнолетието им, е право и задължение на техните родители и се подпомага от държавата. Според Законът за здравето, Чл.87. ал.1, медицинските дейности се осъществяват след изразено информирано съгласие от пациента; ал.4 – когато пациентът е малолетен и недееспособен, информираното съгласие се изразява от негов родител или настойник, освен в случаите, предвидени със закон. Чл.58 от Законът за здравето гласи, че за предпазване на гражданите от заразни болести, се правят задължителни имунизации! В тази част законът нарушава ратифицирани, влезли в сила у нас редица европейски законодателни актове (не само посочената по-горе) и Конституцията.”

В САЩ има специален фонд за компенсации на пострадали от ваксини, изплатил МИЛИАРДИ още преди Ковид-19.

https://www.hrsa.gov/vaccine-compensation/index.html

В България и Европейския съюз такъв фонд НЯМА.
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/B-9-2021-0475_BG.htm

Това еднозначно може да е знак за опасности и вреди, свързани с ваксините, а член втори от Конвенцията( https://legislation.apis.bg/doc/5303/0 ) ясно указва, че “Интересът и благото на човека имат предимство над интереса на обществото или този на науката.”

МЕДИЦИНСКИ АСПЕКТИ:

В Ню Йорк 33 000 здравни работници избраха да напуснат своята работа, вместо да се вaкcиниpaт

25 ноември 2021
“Случаите на COVID нарастват в петте най-ваксинирани щата в САЩ”
 
2 декември 2021
“Случаите на COVID намаляват в петте най-малко ваксинирани щата в САЩ”


Данни за наличие на графенови производни във ваксините:
https://www.researchgate.net/publication/355979001_DETECTION_OF_GRAPHENE_IN_COVID19_VACCINES
Има данни за токсичността на наночастици на базата на графен:
https://particleandfibretoxicology.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12989-016-0168-y

2016 г е дадена Нобелова Награда по медицина за откритието на генерично заложения процес автофагия – чрез който може да се прочистват клетките от клетъчен боклук и да се ОТСТРАНЯВАТ вируси и бактерии. Това е природния/естествения начин за справяне с инфекциите, въпреки сега доминираната ваксинационна парадигма.
Масовото прилагане на автофагията – активирана с пост (спиране на прием на храна 24-36-72 часа) – може да бъде възможност за еволюционен скок на човечеството, ако всеки човек се обучи да регенерира клетките си и да се освобождава съзнателно от патогени БЕЗ лекари и лекарства.

Има медицински изследвания и публикации за различни билки и продукти с антивирусно, имуностимулиращо и регенериращо действие, които може да бъдат нетоксични агенти за преодоляване на инфекциозни заболявания.

https://www.researchgate.net/publication/237479915_Consumption_of_Aphanizomenon_flos-aquae_Has_Rapid_Effects_on_the_Circulation_and_Function_of_Immune_Cells_in_Humans_A_novel_approach_to_nutritional_mobilization_of_the_immune_system

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7354690/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4737971

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8954085

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20037479/

Method for enhancing stem cell trafficking
https://patents.google.com/patent/US8414881B2/en

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9362094/

 https://www.researchgate.net/publication/7915288_In_vitro_antioxidant_activity_of_polyphenol_extracts_with_antiviral_properties_from_Geranium_sanguineum_L

 

В България има опит с антивирусни препарати на билкова основа.

ЕЗОТЕРИЧНИ И ДУХОВЕН АСПЕКТИ:
Те са НАЙ-СЪЩЕСТВЕНИТЕ (дадени са от Учители и Посветени като Беинса Дуно и Рудолф Щайнер) и те не са в полза на ваксинационната теория, която е общоприета в съвременната медицина! И е съвсем логично последователите на тези Учители да вземат с приоритет какво те са казали, а не НПО-то “Световна Здравна организация”.

“Всички знаем: в наши дни е модерно да се говори за „ваксини” и „ваксинации”. Но да не забравяме и нещо друго: че тъкмо всред най-добрите духове на нашата съвременност е налице едно дълбоко отвращение към всякакви „ваксинации”; тук вътрешният усет влиза в пълно съзвучие с външните факти.” Рудолф Щайнер GA 120, 25 май1910

“Навремето Вселенският събор в Константинопол премахна Духа от човека и забрани да се говори за Дух. човекът се състои само от тяло и душа; да се говори за Дух е светотатство и ерес. Сега ние сме изправени пред аналогичната опасност – да се премахне душата, да се премахне духовният живот. Вие помните конгреса в Лондон от 1912. Идва време – и то не е твърде далеч – когато открито ще се настоява: да се говори за Дух и душа при човека, това е болест; здрави са само онези хора, които имат само тяло! Да, ако един ден човекът стигне до идеята, че Духът и душата съществуват, той ще бъде провъзгласен за болен. И Вие трябва да сте напълно сигурни, че съответното лекарство ще бъде намерено. Навремето Духът беше премахнат с указ, душата ще бъде премахната с фармакотерапия. От “здравите възгледи” лесно ще се извлече ваксина, с която организмът ще бъде обработван от най-ранна детска възраст, дори още от раждането, за да стане изключено, щото човешкото тяло някога да стигне до мисълта: аз зная, че душата и Духът съществуват! Да, ето така ще се сблъскат двата възгледа, двете течения в развитието на човечеството. Едното от тих ще се стреми да изкове нови понятия и представи, които органически израстват от сферите на душата и Духа. Другите, последователите на днешните материалисти, ще търсят “ваксината”, за да направят тялото “здраво”, т.е. да му придадат такова устройство, благодарение на което човек няма да говори повече за такива наивни и глупави неща като душа и Дух, а ще говори нормално и “здраво” за силите, които живеят в машините и химията, за силите които образуват планетите, Слънцето и т.н.
Да, скъпи мои приятели, онези които вярват, че с детинските си представи ще влязат в бъдещия свят, грешат твърде много. В бъдещия свят можем да влезем единствено с окрилящата помощ на едно дълбоко и сериозно познание.
” Рудолф Щайнер GA 177, 7 Октомври 1917

“Днес например, когато хората искат да се запазят от известни болести, те впръскват в кръвта си известен серум против тази болест. Съществуват известни версии, които поддържат този начин на предпазване от болести. Така именно ваксинират малките деца против шарка, особено във времето на епидемия. Вие може да разгледате теориите на учените хора, да видите какви са техните заключения по въпроса за болестите.
Казвам, и без ваксиниране може да се посрещне всякаква болест. Ако човек има абсолютно чиста кръв, без никакви чужди примеси, каквито и микроби да влязат в нея, те ще умрат, не могат там да се развиват. Когато един микроб влезе в една такава чиста кръв, той ще обиколи тук-там, ще ходи на едно и на друго мÿсто и като не намери храна, той ще умре от глад. В тялото на човека има цяла система на предпазване. Там има полиция, има обществена безопасност, има червена армия. В тялото на човека има скорострелни оръдия, картечници, пушки, саби, топове, а освен това те разполагат и със задушливи газове. Те имат ред предпазителни средства.” Петър Дънов, Десета неделна беседа 27 ноември 1932 г.

Насилствената ваксинация или дори опитите за това може да имат тежки кармични последствия за тези, които ги налагат или дори само пропагандират.

Самия материалистичен подход към човека и здравето е проблем, и той не може да бъде решен с ваксини. Отричането на Бог (материализма и атеизма) сами по себе си водят до болести на физическото тяло.