Послание към Ефесяните, гл. 6
А върх всичко това вземете щита на верата, с който ще можете да угасите всичките разжежени стрели на лукавия; и вземете шлема на спасението, и меча на Духа който е словото Божие; молеще се Духом на всеко време с всека молитва и молба”

 

“Знаете ли каква среда представлява България? Знаете ли каква среда представлява българското духовенство? Сега, например, вие мислите, че ние ще ги набрулим във вестниците, ще си измъкнем ножа. То е лесно да измъкнеш ножа, но дали ще може да го употребиш право? Има начин за употреблението на този нож. Сега например аз ще ви въоръжа. Ние имаме мечове, изковани в огъня на Любовта, после полировани в огнището на Мъдростта, намазани с отрова в огнището на Истината, и като бутнем някого с тях, ще се пукне, като мехур. Този меч има туй свойство, че само като го насочиш, той почва да църка. Казва се в Словото Божие: «Турете меча на Духа!» Той е ужасен. Знаете ли какъв меч е той? Той е такъв силен меч, че не само укротява, но който веднъж е прободен с него, не чака, или се предава, или, както казват турците: «Табана кювет» – бяга.”
«Музика, работа и пост», «Беседи и упътвания 1922г.», стр. 221-222

“Днес всички хора сме свидетели на големи събития и всеки се запитва кой ще победи. Аз отговарям на зададения въпрос: Ще победят онези, които носят в сърцето си Божията Любов, в ума си — Божията Мъдрост, а в тялото си — Божията Сила. Ще победят онези, които изпълняват волята Божия; които търсят Царството Божие и Неговата Правда; които славят името Божие. Вярващите са доволни, че поне вярват в Бога. Това не е достатъчно. Вяра без дела е мъртва. Истинската вяра подразбира изпълнение волята на Бога. Няма ли изпълнение на Божията воля, това е все едно да вярваш в една държава, без да изпълняваш законите ѝ. Истинският вярващ вярва и изпълнява Божиите закони. Той търси Царството Божие и осветява името Божие.
Ще кажете, че условията на живота са тежки, че мъчно се изпълняват нещата, че старини идват и т.н. Кой е виновен за това? Всеки е бил млад и не е използвал добрите условия. Станал е възрастен, не е изпълнявал законите. Остарял е, не е оценявал живота. След всичко това търси вината вън от себе си. Какво е правил цял живот? Ако беше приложил Любовта, щеше да се подмлади. Ако беше приложил Мъдростта, щеше да стане разумен. Ако беше приложил Истината, щеше да се освободи от ограниченията на живота. Той е живял, без да се подмладява, без да придобива разумността и без да се освобождава, и казва, че е на прав път. Не лъжете себе си, не лъжете и другите. Стремете се към вечно подмладяване, към вечно възрастване и освобождаване, за да влезете в правия път. Стремете се към придобиване на вечната Любов, на истинското знание, на великата свобода, за да станете нови хора — хора на Божествения порядък. Внесете този порядък в ума, в сърцето и във волята си. Болни ли сте, страдате ли от разстройство на стомаха, от главоболие, от болки в гърдите, ще знаете, че не сте свободни. Свободата започва от тялото, прониква в сърцето и оттам — в ума, в мозъка. Като обхване физическия човек, свободата влиза в духа и в душата му. Обладан напълно от свободата, човек разбира вече Божиите закони, прилага ги и се радва и весели заедно с Бога — своя небесен Баща.”
Възможности за щастие, Съборна беседа от Учителя, държана на 24 август, 1941 г. 5 ч. сутрин, София, Изгрев.,
Възможности за щастие

“Да приложим сега новото учение. Приложете го! И бих желал да бъдете герои. И ще бъдете. Аз ви зная, едно време, като излязохте от небето, колко свежи бяхте! Отдавна ви зная аз вас, познавам мнозина от вас, но време се мина; затуй казвам: Ще бъде! И ако някой каже: Няма да бъде, вие му отговорете: Ще бъде! И ако много вдига шум, ти му кажи тъй: В името на Божията Любов и на Божията Мъдрост и със силата на Словото Божие — да се махаш.”
Беседа, държана на 18 декември 1921 г. в София
“И Петър се грееше!”, Братя и сестри на Христа (Сила и Живот, четвърта серия)

“Време е вече да се образува една мислова централа, светлината на която да изпраща по целия свят благото си, както Слънцето своята светлина и топлина. Слънцето е централа, чрез която се пренася светлината и топлината на земята. Така и човешката мисъл е централа за пренасяне и предаване на друг род светлина на земята. Когато тази енергия премине в мозъците на хората, от тях започва да се излъчва светлина, способна за работа. Ако духовните хора придобият силна мисъл, Царството Божие ще дойде на земята. Не се занимавайте с миналото. Мислете само за настоящето.”
ООК 12г. 46. Лекция от Учителя, държана на 2 август, 1933 г. София

“Сега вие желаете, запример, доброто на българския народ, но как се постига това. Аз само ще ви наведа на една мисъл: ако един човек се роди с един крак или една ръка, какво може да направи? Или ако един човек се роди с едно око, или с едно ухо, какво може да направи? Човек, който се роди, краката му трябва да са подвижни, трябва да има най-хубавите крака и най-хубавите ръце. Щом започне да задебелява вашата кожа, да изгубва своята чувствителност, постарайте се да вземете мерки. Ръцете на някои хора са много груби. На някои хора да кажем от работа са загрубели ръцете. А пък някои хора, които не работят, ръцете им пак са груби. Имаме вече онзи модел, според който човек трябва да живее. Много мъчно е човек да дойде във връзка с духовния свят, да му са ясни представите. Той ще мисли за духовния свят това, което не е. Онзи свят е свят на чистотата. А пък чистотата – това са възможностите на човека. Хубавият живот седи в чистотата. Дето има нечистота, тя всякога носи страдания. Дисхармонията също носи страдания. А пък хармонията, чистотата, правдивостта, кротостта, въздържанието, те носят онези велики блага. Да кажем, един човек има в себе си чувство на милосърдие, той е милосърден. Ако такъв човек отиде при който и да е банкерин, може да събуди у него милосърдие и банкерът ще бъде готов да му услужи. И понеже вие имате чувство на алчност, то като влезете при банкеринът, вие усилвате у него това чувство и той не ви дава. Казваш: “Не ми върви”. – Не ти върви, понеже не си милосърден. Като влезете при този банкер, да видите в него една основна хубава черта. Вие като влезете при някой човек, търсите в него отрицателни черти. Ти като видиш някой човек, виж у него най-първо някоя хубава черта. И като може да намериш една хубава черта, може да направиш една вътрешна връзка с него. Какво трябва да правим, като се намерим между лоши хора? И у тях има известни способности, известни добри черти, макар и недоразвити.

Та казвам: Сега светът се нуждае от проводници на любовта, на Божествената, разумната любов. Проводник да бъде човек. Но знаете ли какво значи да бъде проводник човек? – За да бъде проводник, човек трябва да има онази детинска вяра. Майките водят децата си да се молят за дъжд. Едно дете взема омбрела в ръката си. Майката го пита: “Защо взема омбрела?” Детето казало: “Защото ще вали”. Майката казала: “Я вали, я не”. Ние сега се молим и казваме: “Я бъде, я не”. Ние да имаме онази детинска вяра, че ще бъде. Най-първо трябва да се молим за нещата, които могат да бъдат. Например, ти не искай 10 000 лева, 100 000 лева да ти се паднат. Днес имаш нужда от 1 лев, или от 10 лева, опитай дали ще дойдат. Така ти ще развиеш силата на своето концентриране. Сега, в съвременния живот, ние сме развили повече отрицателната страна. Казваме: “Това няма да бъде, онова няма да бъде” и чакаме всички неща да дойдат изведнъж. Тук, на Изгрева, мнозина сте взели лотарийни билети и аз зная само, че на един му се паднаха 400 лева и всички са взели билети, за да им се паднат 200 000 лева, 1 000 000. Този на когото се падне милиона лева, веднага всички ще бъдете около него, ще станете много любезни към него, макар и да не ви е бил приятел, ще му кажете: “Много щастлив човек сте. Един милион ви се падна”. Има неща по-хубави от един милион. Ти сутрин като се помолиш, ще получиш не един милион или 10 милиона, но много повече.”

“Едно нещо трябва да знаете: повдигането на българския народ зависи изключително от вас. Ако вие работите, и той ще се повдига; ако вие не работите, други ще свършат вашата работа, но затова вие колективно ще бъдете отговорни пред невидимия свят за неизпълнение на вашата длъжност. Изпълните ли задачата си, както трябва, невидимият свят ще ви съдействува във всяко добро начинание.”

“…в бъдеще проповедниците само ще освобождават хората от заблужденията им, а те сами ще намират пътя към Бога. Не се заблуждавайте, че можете да направите нещо Божествено в който и да е човек, вие можете само да спомогнете за развитието на Божественото в него.

Всички, които съставляват ядката на българския народ, трябва да се привлекат. Не са много, но тази ядка е същината на народа и тя може да образува всичко останало. Трябва да се създадат и групи: по двама, по трима да се събират в името на дадена идея, но да има точен метод в работата им. В тайно да се съберат, за да четат, не толкова да се молят, после молитвата сама ще дойде. Нека първо да се създаде правата мисъл в човешкото съзнание, да се събуди този ум, за да се почне интензивно и свободно да се мисли и чак след това ще да последва истинска молитва. Такива групи могат да се образуват навсякъде и да има връзка помежду им, мнозина могат да вземат участие, чрез кореспонденция.

Когато Господ ви прати на лозето, Той преди вас ще иде и ще каже, че еди-кого си изпраща на работа и ще даде разпореждане за приемането ви. Всеки който ви нагости, ще се запалва, всеки, който се приближава при вас, ще светва; когато един човек е свързан с Първичната Причина, той всичко може.”
Акордиране на човешката душа

Аз ще ви дам сега едно упражнение. Азъ ще пeя на себе си, вие ще ме слушате, на себе си ще пeя. /Учительт свири и пeе „хаинзо“ в много мелодии/. То вече е свободното пeене. То е един музикален език. „Хаинзо“, когато искаш да примириш хората. „Хаинзо“, когато слизаш да помагаш.

——————–>
И така, метода, който предлагам, и който е проверен, е – групова работа с молитвени формули за българския народ. Каня всички искрено милеещи за българския народ и България да работим заедно, желателно всички едновременно примерно в 21 ч. вечерта или когато ви е удобно, но това да бъде със същите формули. Накрая може да се добави и тайна молитва със свои думи.

<———————

“-Господи, благослови хората в България и им се изяви според както е Твоята Воля”
“-Господи, благослови България и я пази по Божествен начин”
“-Господи, управлявай по Божествен начин всички процеси, свързани с Българския народ”

“-Господи, помогни на Българския народ по Божествен начин”

“-Господи, управлявай по Божествен начин всички процеси, свързани с мен”
“-Господи, желая с всичкото си сърце, с всичкия си ум,  с всичката си душа и сила да изпълня Твоята Блага Воля, без никакво изключение”
“-Господи, благослови всички същества, които ще мислят за Българския народ, и им се изяви според както е Твоята Воля”
“-Господи, благослови всички същества, които ще мислят за България, и им се изяви според както е Твоята Воля”
“-Господи, отвори очитe ни!
http://triangle.bg/books/1923-01-07-10.2002/1923-02-25-10-30.html
(“И в тия три думи, който ги произнесе, има велики сили, който носят новото благословение в себе си.”)

под “ни” може да включваме всички пробудени/готови за Новото души в Българския народ (или във всички народи)

“Божият Дух, Божият мир и Божието благословение да залеят цялата Земя.” (три пъти) – Произнася се сутрин след ставане от сън, в 12 часа и вечер преди лягане.

“Хаинзо” – формула/мантра за примиряване, помощ

За още по-силно действие формулите може да се казват със задържане на въздуха – поемаме колкото се може по-дълбоко въздух, задържаме въздуха, произнасяме мислено формулата бавно и с концентрация и плавно издишване. Това да се прави на празен стомах – преди ядене или пиене и с изправен гръбнак – тоест седнал или прав, но не и легнал.

Един метод за дишането е следният: След като приемете в дробовете си чистия въздух, и го задържите 15-20-30 секунди, трябва да кажете в себе си положителните думи: “Господи, заради голямото благо, което си ми дал, аз съм готов да изпълня Твоята Воля.” Тези трептения, които излизат чрез въздуха, отиват в пространството и се хроникират. И това, което си приел от въздуха, образува се една реакция. И тогава приетата сила от въздуха се нагажда в организъма. И съществата от другия свят като ви слушат и те ще възприемат тази формула, която за тях е едно благо. Тъй щото едновременно с вас и те ще приемат благото от въздуха. Не само един път трябва да казваш тези думи, но колкото пъти дишаш през деня, все трябва да си служиш с някоя формула. Няколко формули трябва да употребява човек при дишането.
6-та неделна беседа от Учителя, държана на 27-ми октомври 1935 г. 10 ч.
София, Изгрев

И така – имаме два начина на казване – единия с многократно мислено произнасяне, и другия с произнасяне със задържан въздух. Двата метода може да се комбинират многократно в различно съотношение през деня – според свободното време и разположението – промерно докато се чака автобус на спирка на градския транспорт вместо гледане на обяви или плакати. 

ДОБРАТА МОЛИТВА

Господи, Боже наш, Благий ни Небесен Баща, Който си ни подарил живот и здраве, за да Ти се радваме, молим Ти се, изпроводи ни Духа Си да ни пази и закриля от всяко зло и лукаво помишление.

Научи ни да правим Твоята Воля, да осветяваме Твоето Име и да Те славо¬словим винаги.

Осветявай духа ни, просвещавай сърцата ни и ума ни, да пазим Твоите заповеди и повеления.

Вдъхвай в нас с присъствието Си чистите Си мисли и ни упътвай да Ти служим с радост.

Живота си, който посвещаваме на Тебе, за доброто на нашите братя и ближни, Ти благославяй.

Помагай ни и съдействай ни да растем във всяко познание и мъдрост, да се учим от Твоето Слово и да пребъдваме в Твоята Истина.

Ръководи ни във всичко, което мислим и вършим за Твоето Име, да е за успеха на Царството Ти на Земята.

Храни душите ни с Небесния Си хляб и укрепявай ни със силата Си, да успяваме в живота си.

Като ни даваш всичките Твои благословения, приложи и Любовта Си, да ни е вечен закон.

Защото на Тебе принадлежи Царството, и Силата, и Славата завинаги.

Амин.
Добрата молитва е обща не само за човечеството, но за цялата Вселена, за всички ангели, архангели, началства, власти, сили.

Добрата молитва като прочетеш, с нея можеш да минеш навсякъде. Тя е един пропуск.
Отсега нататък трябва всякога да сме свързани умствено и сърдечно с всички хора по земята, защото спасението е в нашите общи молитви – “съединението прави силата”. А когато умовете и сърцата на хората се съединят, тогава ще настъпи царството Божие на земята.
Неделни беседи, Сила и Живот 1, 1914

Питате: “Какво да правим.” – трябва да се молите един за друг, да пращате добри мисли на своите приятели, да се молите за тях, да искате да бъдат благословени и Господ, като благослови тях, ще благослови и вас. А защо да се молим? През летния сезон на 1899 г. в Новопазарско стана голяма суша; околните турци от 39 села се събират и се молят за дъжд и завалява дъжд; българите си казват: “Бог, като праща на тях дъжд, ще прати и на нас”; обаче, не падна над техните села и говедата им измършавяха от глад. Когато хората се молят, моли се и ти: – ти трябва да си подадеш прошението; Господ няма да държи особена графа за тебе, ако не се молиш. Молитвата има велика сила и съвременните хора трябва да бъдат хора на молитвата: с молитвата ще подготвим своя ум и своето сърце. И не за себе си да се молим: то е егоизъм.
“Ето човекът”, неделна Беседа, държана на 16 март 1914 г.

Съществено за развитието на една държава и един народ е духовните сили и енергии които действат в него, това определя и негото бъдеще. Смятам че е важно да обединим усилия за работа в това направление, подпомагайки дейността на Висшите Същества, които пазят Българиа.

Молитвена формула:
“-Господи, управлявай по Божествен начин всички процеси, свързани с Българския народ”

Блогоприятното развитие на процесите, свързани с Българския народ, може да има положително значение и за процесите в нашия живот.
От друга страна, процесите в нашия живот може да са положителен фактор за процесите, касаещи Българския народ. Оттук, молитвена формула:
“-Господи, управлявай по Божествен начин всички процеси, свързани с мен”

Смятам че синергичното използване на тези две формули от много хора може да спомогне общо и за нашето благо, и за благото на Българския народ.
Нека в следващите няколко месеца се фокусираме в една по-интензивна работа с тези формули, защото времето е особено и е важно Положителните енергии да са по-силни.
Хубаво е да се казват в един общ час – 21 ч. – едновременно всички заедно няколко минути, освен произнасянето на формулите през деня.
Всяка молитвена формула в кавички може да се казва отделно. Примерно няколко пъти едната, няколко пъти другата и така подред всичките.
По-силен ефект може да има казването на всички.  Може да се разпечатат на едно листче и да се носят със себе си и когато човек има време, да си ги казва и през деня.
Но акцента да бъде на “-Господи, управлявай по Божествен начин всички процеси, свързани с Българския народ” тоест нея да произнасяме най-често и интензивно(предимно мислено, но може и на глас, когато сме сами и няма други хора, които да чуят).
Казвайки всичките формули, и ние ще сме сред съществата, мислещи за България и Българския народ.