“Старите астролози, които са проучвали много добре месечината, са турили среброто за емблема на месечината.      Среброто има лечебни свойства. То убива много вредителни микроби. Ако често ви боли глава, носете сребро. То пречиства. Нервно болните да гледат месечината – тя притегля отровните и отрицателните сили. За емблема на слънцето е турено златото. В златото е скрито условието на новия живот, но онова злато, което не е попаднало в ръцете на нито един престъпник. Всеки от вас да се стреми да намери чисто злато, самородно, и да го носи със себе си винаги. Златото расте, цъфти, зрее като плод, има ухание и благотворно въздействие върху човека, когато се носи на голо, а не скрито в сандъци.

Златото може да лекува неврастения – туря се една златна монета в чиста вода да стои няколко часа. Микроскопически частици от златото ще се разтворят във водата и тя става лековита, ще успокои нервния. Носенето на златни украшения не е без значение.     Ако имаш някаква болка, вземи чисто сребро, тури го във вода да стои 24 часа и от време на време после си пий от тази вода.

Да кажем, по някой път вие сте в спор, спорите вие кое е по-ценно: среброто ли е по-ценно, или златото е по-ценно. Да допуснем, двама учени хора се спорят. Ако вземете среброто, то има едно свойство, че лекува болезнени състояния. Лекува ги. Ако аз имам някаква болка, ще взема чисто сребро, ще го туря във водата, ще го държа двайсет и четири часа. Ще си вземам по няколко капки от тази вода и веднага неразположението, което имам, ще изчезне. Ако искам да имам някакво разположение, златото носи магнетическа сила, златото дава разположение. Среброто отнема неразположението, среброто се занимава с неразположението на човека. Ако имаш известно неразположение, ти го премахни. Златото ти дава разположение. Ако искаш едно разположение, златото може да ти го даде, но трябва да знаеш как да го вземеш. Как ще извадиш разположението от златото? Аз ви казах как да премахнете неразположението. За да добиете разположението, какво ще направите? Ще ви кажа. Вземете една златна монета, изчистете я хубаво, прекарайте я над големия пръст няколко пъти. Като прекарате златото по пръстите, ще забележите, че се сменя вашето състояние. Вие тия неща ги наричате заблуждения. Онези старите хора винаги носят в кесията си една златна монета. Извади я, погледне я, насърчи се, умът му започне да работи. Направи някаква операция, спечели. Всеки човек, който печели, той е разбрал мисълта.

Учителя Беинса Дуно